A zeneovi tehetséggondozó műhelyt vezeti: Nikolics Marianna, óvodapedagógus

A foglalkozás célja:

– Az óvodai nevelés célja a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a személyiség formálása és az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása. Ezt segíti elő az óvodában folyó rendszeres zenei nevelés. A zene olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.

A foglalkozás feladata:

A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát nagymértékben elősegíti értelmi fejlődését és nagy segítséget nyújt az idegen nyelvek elsajátításában. A zene elemei külön – külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika, a hangszín a hallást élesíti. Az éneklésnek – mivel a helyes légzés erősíti a hangadó szerveket – testnevelő hatása is van. A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is. Kodály kiemeli a zene nemzetnevelő szerepét. Szerinte: „Az óvodás korban kell lerakni a nemzeti hovatartozás alapjait. A tudatalatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány, elsősorban a játék- és gyermekdalaival.” Elsősorban azonban a zenének, az éneknek a gyermek lelki életére, hangulatára gyakorolt hatása jelentős. Zenei élményt az óvodában elsősorban a közös éneklés nyújt. Ez határozza meg valójában a zenei nevelés feladatait: a zenei képességek fejlesztését, az énekhang ápolását, a zenei továbbfejlődés megalapozását, a zene megkedveltetését, az esztétikai érzék fejlesztését.

– Eredményeink, tapasztalataink:

Az elmúlt év folyamán szép számmal jelentkeztek eltérő életkorú, de 4 évnél idősebb gyermekek a zenei foglalkozásokra. A nagy érdeklődés alapja, hogy számtalan színes, élményekben gazdag lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, az egyéni és a csoportos megmutatkozásra, egymás és közönség előtt. Mindezen zenei élményeket hangszeres játékkal is megpróbáljuk még színesebbé tenni, mely nagyon kedvelt a gyermekek körében. Az általános zenei képességfejlesztés tartalmát kiegészítik a népi táncokból elsajátítható egyszerű motívumok is. Minden foglakozás alakítja és hangsúlyozza a közös alkotás, „muzsikálás” élményét, a közösség fontos szerepét. Mint minden zenei fejlesztés, hosszú és kitartó közös munka eredményeként jöhet létre, ezért gyermekeinket folyamatosan ösztönözzük, hogy a tevékenységben minél több sikerélményhez, örömforráshoz jussanak.

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

                                      (Babits Mihály)