A képzőművészeti tehetséggondozó műhelyt vezeti: Kenderesi Rozália, Óvodapedagógus

A foglalkozásaink célja:

– A gyermekek élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése

– A gyermek tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

A foglalkozásaink feladata:

– A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése.

– A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása.

– Alkotásaikban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket.

– A jeles napokat, a népi kultúra ápolását beépítjük tevékenységeinkbe.

– Az alkotás, elmélyült örömforrás legyen gyermekeink számára.

Eredményeink, tapasztalataink:

A gyermekek: – pozitív hozzáállása

– Gazdag érzelmi töltődés

– kreativitás, fantázia fejlődés

– meg tanul improvizálni, újat létrehozni

– ötleteket megbeszélni, átadni, segíteni

– toleranciát gyakorolni, elfogadni

– fejlődik a szem-kéz koordináció

– fejlődik a manuális készség

– fejlődik a logikus gondolkodás, problémamegoldó készség

– a munka örömforrás számukra

– az alkotás egyben ajándékozási lehetőség