Az anyanyelvi fejlesztő foglalkozást vezeti: Ferencziné Hóra Ilona, Óvodapedagógus

A nyelvi képességfejlesztő foglalkozásokra 10 gyermek jár.

Cél: olyan alapképességek fejlesztése melyek a sikeres olvasás, írás tanulását alapozzák meg.

A fejlesztés a következő területekre épül:

 1. Hallási megfigyelő képességek fejlesztése
  • Célja: A különböző hangforrások hangjainak biztos elkülönítése
 2.  Beszédhallás fejlesztése
  • Célja: A hangsor hangjainak felismerése, elkülönítése
 3. Látási megfigyelőképesség fejlesztése
  • Célja: a pontos formaészlelés írás differenciálás
 4. Beszédmozgás fejlesztése
  • Célja: A megfelelő kiejtés és fogalomkészlet kialakítása

A tudatosan megválasztott játékok által fejlődik a kifejezőkészségük, beszédhang hallásuk.