Az angol képességfejlesztő foglalkozást vezeti: Marjainé Szépi Éva óvodapedagógus

Kisgyermek korban minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. Az egész folyamatot a játékosság járja át. A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi azt.

A kisgyermekek idegen nyelvi foglalkozásának tervezésében kiemelkedő szerepet játszanak a tapasztalat útján szerzett ismeretek feldolgozására épülő tevékenységek. Az érzékszervek bekapcsolása a tanulási folyamatba nemcsak élvezetessé, játékossá és emlékezetessé teszi a nyelvi foglalkozást, de változatosságot is biztosít a gyermekek számára. A feladatok tervezésénél fontos, hogy természetes módon kapcsoljunk be egy-egy érzékszervet. Az óvodáskorú gyermekek tanulására az itt és most jellemző, megfogható és felfogható dolgokon keresztül tanulnak a világról, így alkotnak fogalmakat

A foglalkozás célja, hogy a gyermekek meg­is­mer­jenek egy új kul­tú­rát, empa­ti­kus kész­sé­gük fejlődjön, nyitottak legyenek az új dolgok iránt. Befogadóak és elfogadóak legyenek más nemzetiségekkel szemben, hiszen a mai multikulturális világunkban ez már elengedhetetlen.