pillangó csoport

Fő feladataink:
– A gyerekek érezzék jól magukat a csoportban, az óvodában.
Beilleszkedési projekt keretében az apás-anyás beszoktatás lehetőségét biztosítjuk.
– Nevelőmunkánkban továbbra is alkalmazzuk a Freinet szellemű nevelést. Közvetlen megtapasztaltatást, sokoldalú ismeretszerzést a világ dolgairól.
– Élményszerű tevékenységforrást és tevékenységszervezést biztosítunk. (Hagyományainknak megfelelően bekapcsolódunk a ZÖLD NAPOK programjaiba. Rendelkezünk bábszínház bérlettel, rendszeresen járunk könyvtári foglalkozásra, túrázunk, kirándulunk. Minden korcsoport számára biztosítjuk a fejlettségüknek és érdeklődésüknek megfelelő közvetlen tapasztalási lehetőségeket.
– A kialakult hagyományok folytatása. A hagyományok tisztelete.
– A gyermekek iskolakészültségének elősegítése egyéni képességfejlesztéssel is.
– A tehetségek kibontakoztatása. Heti szinten tervezzük a tehetségfejlesztő gazdagító ismereteket nyújtó tevékenységeket.
Pl. második éve csoporton belül heti egy alkalommal Angol Nyelvű Játszóházat vehetnek igénybe a Pillangó csoportos gyermekek.
– A szülőkkel való pozitív kapcsolat ápolása. A közös nevelésünk alapja a partneri kapcsolaton alapuló együttműködés.

https://www.facebook.com/groups/896588353700099/