katica

A Katica csoportba járnak az óvodában a legkisebb gyerekek, akik betöltötték a 3. évet: 14 fiú és 4 lány.

Óvodapedagógusok: Ferencziné Hóra Ilona, Gulyásné Törő zsuzsa

Dajka: Hadháziné Végh Gyöngyi

A gyerekek szeptembertől kezdve szépen beszoktak a csoportba, folyamatosan ismerkedtek az óvodai élet szokásaival, szabályaival. Egész nap lefoglalja őket a sok játéklehetőség, de szívesen hallgatnak mesét, verseket, dalokat, bekapcsolódnak a körjátékokba és a mindennapi tornázásba

Szeretnek mozogni, futkározni, labdázni a tornaszobában.

A legjobban a szabad levegőn, az udvaron érzik jól magukat, mivel itt sok játék várja őket: csúszda, homokozó, libikóka, lépegető, mászókák és befuthatják az egész udvart.

Január első hetében kipróbálhatták a szánkózást a nagycsoportosok segítették őket. A tél beálltával figyelték a madáretetőket, etették a madarakat.

A csoportunkban az összetartozás érzését erősítette a sok közös élmény: az óvónők bábelőadása, a Télapó-járás, a karácsonyi készülődés a szülőkkel, a születés- és névnapok megünneplése, a külső előadók bábműsora.

A karácsonyi ünnepséggel, az ajándékok kibontásával és az együtt játszás az új játékokkal megerősítette a Katica csoportba tartozás érzését.

A szülői munkaközösség és a szülők bizalma, segítő szándéka mind hozzájárult, hogy jó kapcsolat és együttműködés jöjjön létre a családi ház és az óvoda között.

Arra törekszünk, hogy a gyerekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés övezze. A gyerekek személyiségéhez és érési üteméhez igazítsuk az egyéni készségek és képességek kibontakozását. Igyekszünk biztosítani a kisgyermek személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődésének lehetőségeit.