Óvodánk 1965-ben épült, Debrecen egyik legnagyobb kertvárosának, az Újkertnek a belváros felé eső szélére. Az akkori környező angol típusú családi házak és az egyetem felé terjeszkedő négyszintes társasházak lakóinak igényét elégítette ki.

Az óvoda Debrecen, Fáy András u. 2. szám alatt található. Emeletes épület, amelynek földszinti részén bölcsőde működik.
5 csoportszobában 125 gyermek nevelődik. Itt történik az étkezés és pihenés is. Az óvoda tálalókonyhával ellátott.
Az épület a nagy forgalomtól távol, de autóbusszal jól megközelíthető a Nádor utcából.Az épületet az Ősz, Fáy András és Újkert utcák határolják.

Nagy könnyebbséget jelent a szülőknek, hogy egyazon épületben a földszinten bölcsőde is működik.
Már hagyomány, hogy a testvérgyerekek, és akik valaha óvodásként idejártak azok gyermekei felvételt nyernek.

A nagy zöld udvar 2520 négyzetméter. Telepítése, elrendezése ideális környezetet biztosít a nevelési célok megvalósításához, a harmonikus gyermeki személyiség fejlesztéséhez. A környezetbarát fából készült sport és játékeszközök gazdag lehetőséget biztosítanak az örömteli játékhoz.
Különlegességünk, hogy szánkódombbal is rendelkezünk.
Alkalmazotti létszámunk 21 fő. Óvodapedagógus 11 fő. Óvodapedagógusaink 90%-a speciális szakképesítéssel rendelkezik. (mentálhigiénikus, anyanyelvi képességfejlesztő, tehetségfejlesztő szakértő, zenei tehetséggondozó, gyermektornavezető, kézművesműhely vezető) Két óvodapedagógus tanácsosi címmel rendelkezik.

Pedagógiai, szakmai tevékenységünkről:
Helyi Óvodai Program célkitűzéseiben kiemelt jelentőségű a
1. Környezettudatos magatartás, egészséges életmód formálása, megvalósítása
2. A gyermekek életkori sajátosságainak és eltérő ütemének szem előtt tartásával a gyermeki tehetséggondozás, kreativitás kibontakoztatása, képességfejlesztés.
3. A szocializáció, érzelmi intelligencia kibontakoztatása.
Az egészségmegőrző, környezetvédő programok elsődlegesen a környezeti munkaközösség éves terve alapján kerülnek megszervezésre. Pl. Ősz az Ősz Utcában programsorozat, kirándulások, versenyjátékok, madárgyűrűzés, Diószegi Sámuel Oktatóközponttal való kapcsolattartás, tanösvénytúrák, egészséges ételek megkóstoltatása, mozgásos lehetőségek a szabadban.
A tehetségfejlesztés, tehetséggondozás színterei:
1. csoporton belüli fejlesztés
2.óvodán belül működő tehetségműhelyek (Anyanyelvi képességfejlesztés, Zenei tehetséggondozás, Manó kuckó mentálhigiénés csoport, Kézművesműhely, Számítógépes képességfejlesztés, preventív torna)
3. óvodán belül, külső szakember bevonásával működő tehetségműhely (a Debreceni Sportcentrummal közös szervezésben tehetségígéretek felismerése, a sportolás mint szocializációt formáló tevékenység erősítése)
4. óvodán kívül szervezett tevékenység (pl. Erdei Óvoda)
A tehetségműhelyek mellett lehetőséget biztosítunk az angol nyelvoktatásra kezdő, közép és haladó szinten.
Továbbra is helyet engedünk a hitoktatásnak a Mester utcai református Egyházközség szervezésében.
Célunk hogy vidám, harmónikusan fejlett, iskolakész gyermekeket engedjünk tovább a sikeres iskolakezdésre.